Påmeldingsskjema Imås IFO

Dette feltet trengs ikke fylles ut om foresatte er i samme husstand.

Dersom dere ønsker en annen kombinasjon, feks 3 morgener og 5 ettermiddager, beskriv i kommentarfeltet

Jeg/vi samtykker til at Imås IL kan bruke/publisere foto/korte filmsnutter av barnet på sin hjemmeside eller facebookside:

Her skrives hvilke dager som ønskes, allergener og liknende. (ikke sensitive opplysninger)

Levert av IdrettenOnline