Årsmøte 2019

Postet av IMÅS IL den 20. Mar 2019

Årsmøte i idrettslaget Imås 14.mars 2019Ingrid Forseng Aamodt takker for tilliten som leder for Imås IL i 2 nye år.


Imås avholdt sitt årsmøte 14.mars på klubbhuset på Landvik. 28 medlemmer fra de 8 undergruppene var møtt frem. Leder, Ingrid Aamodt, ønsket velkommen. Etter å ha unnagjort formaliteter, ble årsmeldinger fra hovedstyret og undergruppene gjennomgått. Årsmøte ble gjennomført uten store diskusjoner eller andre spesielle saker. De vanlige årsmøtesakene var godt forberedt, og ble lagt frem for medlemmene på en god måte. Idrettslaget har god økonomi, det er positive resultater både i gruppene og hovedlaget. Stor sportslig aktivitet og dugnadsinnsats preger alle ledd i idrettslaget. Det er dyktige og samvittighetsfulle tillitsvalgte i styrer og treningsgrupper som gjør Imås til et veldrevet idrettslag. Brit Fosseli loste årsmøte gjennom på en rask og god måte med sin erfaring og kunnskap.

Idrettslaget har, per 31.12.18, 667 medlemmer hvor drøyt halvparten er tilknyttet fotballgruppa. Våre to nyeste tilvekster, badminton og boxing, vokser stadig og har nå henholdsvis 60 og 40 medlemmer.

Det arbeides kontinuerlig med utviklingen av klubbhuset, Naturmurhallen, gymsalen og området rundt. I 2018 er det blant annet innredet ett styrkerom i Naturmurhallen, laget et «akademirom» i underetasjen av klubbhuset, kjøkkenet i underetasjen er oppgradert, og gymsalen er delt av i to etasjer. Arbeidet med å lage en ny 9’er bane på sørsiden av Gjærbrøndveien er også i gang. Idrettslaget er med på «Hjertesone-prosjektet» i samarbeid med Landvik skole og Grimstad kommune som ser på trafikkavvikling i området. Imenes skytterlag har bygd ny innendørs skytebane i det som nå er blitt andre etasje i gymsalen. Et viktig aktivitetssenter er bygd opp på Landvik. I tillegg til Imås’ grupper finner vi nå Grimstad kickboksere og Imenes skytterlag, samt andre mindre grupper som også har sine treninger i hallen, eller gymsalen. Bane – og hallkomiteen, med leder Alf Morten Kaupang og flere gode hjelpere, gjør en viktig og betydelig innsats med bygg og baner på Landvik. Vi har i tillegg flere «seniorer» som bidrar i stor grad med dugnadsinnsats.

Idrettsfritidsordningen til Imås har vært i drift i to år nå. Rundt 60 barn er innom IFO hver uke. Dette er blitt et populært tilbud hvor fasilitetene i og rundt klubbhuset blir benyttet til ulike aktiviteter.

Sportslig har det vært stor aktivitet, mange gode prestasjoner og en økning i antall medlemmer i alle gruppene. Imås har aktivitetstilbud innenfor badminton, allidrett (barneidrett), bordtennis, boxing, fotball, håndball, orientering, ski og tilrettelagte aktiviteter (fotball, håndball og all-aktivitet).

Siste post på programmet er valg. Leder, Ingrid Aamodt, tok gjenvalg for to nye år. Hun begrunner sin avgjørelse om å fortsette med at det er en stor, spennende og lærerik oppgave hun vil ta fatt på sammen med et dyktig og velfungerende styre. I tillegg har idrettslaget mange gode hjelpere i ulike tillitsverv i grupper og komiteer som gjør det mulig for meg å være leder, sier hun.
 Det nye styret består av Ingrid Aamodt (leder), Sissel Flottorp (nestleder), Steffen Syvertsen (økonomiansvarlig), Åshild Terjesen, Tove Svendsen (ny) og  Filip Tobiassen (styremedlemmer), Trond Vinterstø og Marianne Tønnessen (ny) (varamedlemmer). Kjell Børre Holtebekk ble takket av etter flott innsats som styremedlem.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline